Strona Główna:

Choć cały czas żyjemy klimatem pielgrzymki, to należy ona do histori.
W czasie trwania pielgrzymki można ją tutaj
OGLĄDAĆ NA ŻYWO
a dzisiaj powspominać.

*******************************

Tutaj można znaleźć zjęcia rzeczy zagubionych w czasie pielgrzymki
Jeżeli coś zgubiłeś, to warto zaglądać,
bo ciągle przybywają nowe rzeczy.