Pielgrzymka

Medyczne

Trasa Pielgrzymki

Cennik

W drogę zabieramy ze sobą w małym plecaku:

Uczestnictwo

Niepełnoletni

Bezpieczeństwo

Zapisując Się Na Pielgrzymkę Zobowiązuję Się:


Medyczne

 • Ewentualne problemy zdrowotne należy zgłosić przy rejestracji
 • Pielgrzym powinien być wyposażony w leki pierwszej potrzeby, podstawowe środki opatrunkowe, a jeżeli przyjmuje na stałe leki z przepisu lekarza, zobowiązany jest mieć je przy sobie. Konieczne jest też posiadanie listy (nazw) przyjmowanego leku. Jeżeli przyjmownaie leku wymaga np. strzykawek, te również należy zabrać ze sobą.
 • Podpisem na odwrocie pielgrzym potwierdza stosowanie się do niniejszego regulaminu
 • Niegodne zachowanie pielgrzyma lub nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować decyzje PRZEWODNIKA o wydaleniu z pielgrzymki (bez zwrotu poniesionych kosztów)
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian podejmowania decyzji w sytuacjach nie przewidzianych niniejszym Regulaminem

Wróć na początek strony


Trasa Pielgrzymki

Pierwszy dzień, sobota: Kościół św. Michała, Chicago IL – Munster, IN, klasztor polskich Ojców Karmelitów (nocleg)

Drugi dzień, niedziela: Munster – Merrillville IN, klasztor polskich Księży Salwatorianów,

Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej

Długość całej trasy: 32 mile (ok. 54 km). Pielgrzymka idzie bez względu na warunki atmosferyczne.

Czas trwania: dwa dni (sobota – niedziela, drugi weekend sierpnia)
Wróć na początek strony


Cennik

 • Dziecko do lat dziesięciu – $ 25
 • Pozostali – $ 45
 • Osoba niepełnoletnia musi iść z opiekunem.
 • Organizatorzy mogą udzielić zniżki lub zwolnienia z opłaty z ważnych powodów.

Uiszczając opłatę podczas zapisu pielgrzym otrzymuje:

 • Karta uczestnika – legitymacja pielgrzyma,
 • Chusta,
 • Plakietka pielgrzymkowa (znaczek),
 • Transport ciężkiego bagażu,
 • Napoje na trasie,
 • Posiłek w Munster (obiad i śniadanie),
 • Toalety podczas postojów,
 • Namioty noclegowe w Munster IN,

Na trasę zabieramy: wygodne rozchodzone obuwie – nie nowe!!, nakrycie głowy chroniące przed słońcem. Należy również pamiętać, że długie rękawy i nogawki pomagają uchronić się od oparzeń i uczuleń od asfaltu.
Wróć na początek strony


W drogę zabieramy ze sobą w małym plecaku:

 • Różaniec, modlitewnik, śpiewnik
 • Okrycie przeciwdeszczowe
 • Dokunent świadczący o tożsamości
 • Leki, które bierzesz na stałe w ilości wystarczającej na dwa dni. Do karty pielgrzyma wpisz nazwę choroby oraz dawkę przyjmowanego leku

Nie można jechać za pielgrzymką swoimi własnymi samochodami!
Wróć na początek strony


Pielgrzymka jest aktem wiary wspólnoty Kościoła. Aby podkreślić tę prawdę zwracamy się do siebie wzajemnie ‘siostro’ i ‘bracie’. Starajmy się, aby te słowa nie były tylko pustym frazesem, ale by odpowiadała im troska o dobro innych pielgrzymów i osób spotkanych podczas pielgrzymki. Dla osób, które spotykamy jesteśmy w szczególny sposób świadkami miłości Chrystusa. Nakłada to na każdego z nas szczególną odpowiedzialność, aby nie zawieść pokładanego w nas zaufania. Celu naszego pielgrzymowania nie osiągnęlibyśmy bez pomocy ludzi dobrej woli na całej trasie. Dlatego za każdy otrzymany dar dziękujemy dobrym słowem i modlitwą. Okazujemy serdeczność poprzez chrześcijańskie pozdrowienia. NIe stawiamy żadnych wymagań. W duchu wdzięczności przyjmujemy to, co nam ofioarują.
Wróć na początek strony


Uczestnictwo

 • Piesza Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym podejmowanym z pobudek religijnych. Należy ją przeżywać w duchu modlitwy, wzajemnego szacunku, życzliwości, braterskiej pomocy i dyscypliny. Wzajemne odnoszenie się pielgrzymów do siebie powinn być oparte na chrześcijańskim przykazaniu miłości Boga i bliźniego
 • Pielgrzymka ma również charakter pokutny. W takim duchu pielgrzymi znoszą trudy pieszego pielgrzymowania oraz wszelkie pojawiające się niedogodności
 • Pielgrzym powinien brać czynny udział w programie pielgrzymki (Msza Św., modlitwy. słuchanie konferencji, itp.)
 • Uczestników Pielgrzymki obowiązuje właściwy ubiór – skromny, stosowny do religijnego charakteru pielgrzymki.
 • Wszelkie transparenty, stroje i symbole muszą być zaakceptowane przez organizatorów – nie wolno używać Pielgrzymki do propagowania jakichkolwiek idei niezgodnych z nauką Kościoła

Wróć na początek strony


Niepełnoletni

 • Udział w pielgrzymce biorą tylko pielgrzymi posiadające legitymacje pielgrzyma
 • Legitymacje należy nosić przy sobie (jest ona podstawa do wydania posiłku oraz przejazdu autobusem). Należy ją okawywać na każde życzenie służby porządkowej
 • Młodzież poniżej osiemnastu lat powinna przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w pielgrzymce
 • Dzieci pozostają pod całkowitą opieką rodziców lub opiekunów przez cały czas trwania pielgrzymki. Należy je zaopatrzyć w kartkę z telefonem kontaktowym do rodziców.

Wróć na początek strony


Bezpieczeństwo

 • Podczas pielgrzymki bezwzględnie zabrania się palenia papierosów, picia napojów alkoholowych i używania narkotyków
 • Każdy pielgrzym zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa, zarówno na tarasie jak i w miejscach odpoczynku oraz w miejscach noclegów oraz stosować się do wszystkim ustaleń organizatorów pielgrzymki i służby porządkowej
 • Miejsca postojów, noclegów i trasę przemarszu pielgrzymi pozostawiają w czystości i porządku
 • Filmowanie pielgrzymki tylko za zgodą organizatorów

Wróć na początek strony


Zapisując Się Na Pielgrzymkę Zobowiązuję Się:

 • Współtworzyć religijny charakter pielgrzymowania poprzez udział we Mszy św., konferencjach i innych modlitwach.
 • Nosić znaczek pielgrzymkowy na widocznym i godnym miejscu oraz posiadać Kartę Pielgrzyma z wpisanymi danymi personalnymi i okazywać ją na prośbę służb pielgrzymkowych.
 • Zachowywać pokutny charakter pielgrzymowania poprzez postępowanie w duchu wiary i wyrzeczenia (w takim duchu przyjmujemy wszystkie obowiązki i zakazy).
 • Dawać dobry przykład swoją postawą innym pielgrzymom.
 • Zachowywać odpowiedni charakter strojów. Ramiona powinny być zakryte, spodnie lub spódnica sięgać co najmniej do kolan.
 • Szanować wszystkie dary Boże, które otrzymuję za pośrednictwem innych ludzi, a zwłaszcza każdy kawałek chleba i każdy dar naszych dobrodziejów. Iść zawsze drogą, by nie niszczyć pól i łąk. Korzystać z telefonów komórkowych wyłącznie na odpoczynkach.
 • Zrezygnować z palenia papierosów, picia alkoholu (pod każdą postacią).
 • W czasie pielgrzymki noclegi koedukacyjne są zabronione.
 • Stosować się do wszystkich poleceń służb pielgrzymkowych.

Wróć na początek strony

Na pielgrzymkę nie zabieramy przedmiotów wartościowych. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione podczas pielgrzymki.

Kto narusza świadomie którykolwiek z punktów regulaminu, może zostać usunięty z grona Pielgrzymów. Osoby niepełnoletnie wykluczone z pielgrzymki wracają do domu wraz ze swoim opiekunem. Decyzje o usunięciu z pielgrzymki podejmuje Ksiądz Przewodnik.